Poland Football Best


Realizując cele statutowe fundacji „Piłka jest Piękna” pragniemy wspierać profesjonalizację biznesową tego sportu oraz propagować odpowiedzialność społeczną podmiotów związanych z piłką nożną. Nagroda Poland Football Best ma na celu wyróżnienie najbardziej wybitnych osób, organizacji i przedsiębiorstw, które sprzyjają rozwijaniu się piłki nożnej w Polsce. Statuetka przyznawana będzie w wyodrębnionych wcześniej kategoriach dla osób, produktów i usług bezpośrednio związanych z piłką nożną.

 

Pierwszą, honorową statuetkę Poland Football Best w trakcie III Football Business Conference 2011 otrzymał najwybitniejszy polski działacz piłkarski – Leszek Rylski – jedyny Polak, który zasiadał w Komitecie Wykonawczym UEFA, jedyny który został odznaczony przez Europejską Federację Piłkarską Rubinowym Orderem Zasługi, a obecnie Honorowy Przyjaciel UEFA EURO 2012. Wyróżnienie to zostało przyznane za ponad 60 lat aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiej piłki i dbałość o jej historyczny dorobek.

 

Fundacja Piłka jest Piękna zaprasza do poparcia, popularyzacji, współpracy.