Wytyczne bezpieczeństwa


Wiele poważnych urazów i zgonów nastąpiło w Polsce w wyniku niestabilności, niewystarczającej wytrzymałości lub nieprawidłowego użytkowanych bramek do piłki nożnej. Dlatego zapraszamy wszystkich związanych z piłka nożną oraz infrastrukturą sportową boisk i stadionów do współpracy w popularyzacji zasad bezpieczeństwa związanego z bramkami piłkarskimi.

 

Główne wytyczne zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu bramki do piłki nożnej:


1. Przy zakupie nowej bramki należy sprawdzić czy produkt posiada niezależne testy potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa (szczególnie w zakresie stabilności i wytrzymałości na obciążenia) i zgodność z normą PN-EN 748:2006.
a. Certyfikat bezpieczeństwa B - potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
b. Norma PN-EN 748:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań, która swoim zakresem obejmuje: Wymagania funkcjonalności dla 4 typów i 2 rozmiarów i wymagania bezpieczeństwa dotyczące bramek do piłki nożnej. Norma dotyczy bramek do piłki nożnej przeznaczonych do treningu i zawodów na boiskach otwartych i w halach sportowych
2. Nigdy nie należy stosować bramek „domowej roboty” oraz bramek z drewna i jak najszybciej w miarę możliwości wymienić je na certyfikowane i bezpieczne bramki metalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych.
3. Bramka każdej wielkości zarówno zamontowana na stałe jak i przenośna musi być tak przymocowana do podłoża aby zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom i zabezpieczała bramkę przed przewróceniem.
a. Bramki przenośne należy każdorazowo zabezpieczyć zgodnie z instrukcja producenta
b. Przed każdym użytkowaniem należy sprawdzić mocowanie wszystkich elementów i w razie potrzeby dokręcić śruby lub poprawić mocowanie bramki
c. Dzieci i dorośli w żadnym wypadku nie powinni huśtać się czy wspinać się na siatkę i elementy konstrukcyjne bramki (słupki i poprzeczkę)
d. Zawsze trzeba pamiętać, że skakanie na bramkę i wieszanie się na niej jest bardzo niebezpieczne
e. Okresowo należy sprawdzać bramki czy są odpowiednio konserwowane dla zabezpieczenia ich bezpiecznego użytkowania
4. Bramki przenośne natychmiast po zakończeniu użytkowania powinny zostać zdemontowane i przeniesione do bezpiecznego miejsca magazynowania.
5. Bramka do gry w piłkę nożną nie mogą być używana do innych celów
6. Należy stale uświadamiać wszystkich zawodników a szczególnie dzieci i młodzież jakie są zagrożenia związane z bramkami piłkarskimi.