20 postulatów


Postulaty Manifestu Fundacji Piłka jest Piękna na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej

 

Mając na uwadze dobro polskiej piłki nożnej, młodzieży, a także w trosce o zdrowie polskiego społeczeństwa postulujemy o:

 

1. popularyzację, promocję i rozwój wszystkich rodzajów piłki nożnej oraz gier i rozgrywek z nią związanych
2. stworzenie systemu stałej współpracy wszystkich interesariuszy wspierających rozwój polskiej piłki nożnej i powołanie Koalicji dla Rozwoju Piłki Nożnej
3. opracowanie i wdrożanie strategii osiągnięcia w Polsce powszechności gry w piłkę nożną na poziomie co najmniej 3 mln osób grających regularnie

4. stworzenie narodowego planu szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej, obejmującego szkolnictwo i współpracę szkół z klubami i szkółkami piłkarskimi i innymi interesariuszami 

5. podniesienie statusu wychowania fizycznego oraz wprowadzenie rozwojowego systemu kształcenia, pracy i wynagradzania nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów szkolnych 

6. opracowanie i wprowadzenie systemu oceny standardów prowadzenia i efektywności szkółek, akademii i obozów piłkarskich oraz standardów organizacji rozgrywek dla dzieci i młodzieży
7. program kształcenia dzieci i młodzieży obejmujący większą liczbę zajęć sportowych w szkołach oraz dostęp do nowoczesnej bazy treningowej
8. promocję „piłkarskiego stylu życia” (aktywnego, zdrowego i rodzinnego) oraz piłki nożnej jako rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu

9. wprowadzenie programu ulg finansowych zachęcającego przedsiębiorców do sponsoringu piłki nożnej
10. wprowadzenie rozwiązań prawnych zachęcających samorządy, kluby i firmy prywatne do inwestycji w szkolenie dzieci i młodzieży

11. rozbudowę infrastruktury sportowej w szkołach, gminach i modernizację obiektów sportowych w klubach piłkarskich 

12. prowadzenie zindywidualizowanych programów kształcenia na wysokim poziomie z rozszerzonym zakresem zajęć piłkarskich wspieranych stypendiami 

13. wypracowanie systemu premiującego sukcesy małych klubów w szkoleniu zawodników do klubów I ligi, ekstraklasy i reprezentacji Polski
14. stworzenie ogólnokrajowego systemu szkolenia, skautingu i ścieżek rozwoju piłkarza od najniższych grup wiekowych do seniora
15. aktywną współpracę wszystkich środowisk przy popularyzacji piłki nożnej i wszystkich aspektów z nią związanych m.in. fair play, zdrowy i aktywny tryb życia, praca zespołowa, CSR

16. prowadzenie działań prewencji i edukacji antykorupcyjnej w środowiskach związanych z piłką nożną 

17. inspirowanie i wspieranie działań skutecznie eliminujących chuligaństwo oraz rasizm z polskich boisk i stadionów piłkarskich
18. wspieranie wzrostu liczebności i różnorodności grup kibiców oraz rozwoju pozytywnego zaangażowania społeczności lokalnej w działalność klubów
19. inspirowanie i promocję organizacji atrakcyjnych opraw meczowych przez kibiców i kluby piłkarskie oraz wszelkich pozytywnych zachowań kibiców
20. wspieranie rozwoju piłkarskiej edukacji biznesowej dla zarządców i pracowników klubów oraz szkółek i akademii piłkarskich

Player