Profilaktyka raka piersi


Fundacja Piłka jest Piękna dla promocji profilaktyki raka piersi w latach 2011 - 2015 m.in.:

 

2011 - wprowadziła program promocji profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy do swoich założeń programowych odpowiedzialności społecznej piłki nożnej - inicjatywa Gramy dla Kobiet;


2011 - 2015 współpracowała z Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy województwa Mazowieckiego;


2012 - Zorganizowała I edycję Dni Przyjaciół Piłki Nożnej w 190 miejscowościach przy współpracy z kilkudziesięcioma Partnerami środowiska piłki nożnej i ponad 700 drużynami piłkarskimi;


2013 - na podstawie fundacyjnej Zielonej Kartki - wymyśliła Różową Kartkę Życia;


2013 - zaprosiła Krystynę Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek na pierwszą Ambasadorkę kampanii Razem wygrywamy z Rakiem Piersi;


2013 - zaprosiła Federację Stowarzyszeń Amazonek jako Partnera Głównego kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi;


2014 - przygotowała materiały informacyjne, organizacyjne i promocyjne do prowadzenia kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi;


2014 - zaprosiła Łucję Bielec na Ambasadorkę kampanii Razem wygrywamy z Rakiem Piersi, a Fundację S.O.S Życie jako Partnera kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi;


2014 - wystąpiła z promocją kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi na Targach CSR na Stadionie Narodowym w Warszawie z Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy województwa Mazowieckiego;


2014 - prowadziła współpracę z ponad 50-cioma Amazonkami Koordynatorkami kampanii z klubów Amazonek w całej Polsce;


2014 - Pozyskała Patronaty Honorowe dla kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi prowadzonej podczas II edycji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej: PZPN, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich;


2014 - Z kilkudziesięcioma Partnerami ze środowiska piłki nożnej zrealizowała II edycję Dni Przyjaciół Piłki Nożnej z kampanią społeczną Razem wygrywamy z rakiem piersi w 754 miejscowościach w tym w ponad 100 miejscowościach przy współpracy z Klubami Amazonek;


2014
- przy współpracy z Business Women & life prowadziła promocję kampanii społecznej Razem wygrywamy z rakiem piersi podczas III POLISH BUSINESSWOMEN CONGRESS;


2015 - wymyśliła i propagowała slogan: Pokażmy Rakowi Piersi Różową Kartkę Życia oraz akcję w mediach społecznościowych #RóżowaKartkaŻycia;


2015 - dla promocji kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi pozyskała stoisko od organizatorów i podczas Targów dla Kobiet – „Babski Dzień” wspólnie z Amazonkami i ambasadorem kampanii Andrzejem Strejlauem prowadziła akcję promocyjną profilaktyki raka piersi;


2015 - prowadziła promocję kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi #RozoweKartkiZycia podczas Kongresu LoveWoman 2015;


2015 - pozyskała Patronaty Honorowe dla kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi prowadzonej podczas III edycji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej: PZPN, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast;


2015 - zorganizowała promocyjny turniej piłkarski na Agrykoli z udziałem reprezentacji dziennikarzy, artystów, pisarzy i kobiet pod hasłem: Gramy z Różową Kartką Życia;


2015 - zorganizowała w piłkarkami AZS UW wydarzenie specjalne Akcja #RozowaKartkaZycia przed meczem Polska - Gruzja;


2015 - rozpoczęła współpracę z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Stowarzyszeniem Studentów Chirurgii Onkologicznej, Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, Orlikami w całej Polsce;


2015 - przy współpracy z PZPN Różowe Kartki Życia były promowane podczas Pucharu Polski Kobiet w Gdyni;


2015 - przy współpracy z Grupą PSB i Pofam Różowe Kartki Życia były dostępne w 283 punkach na terenie całej Polski;


2015 - pozyskała poparcie dla kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi m.in. Bernadetty Niemczyk Prezes Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Kapsydy Kobro Prezes Fundacji Rak’n’Roll, Krystyny Kofty, Karoliny Szostak z Polsat, Pauliny Czarnoty-Bojarskiej z nsport / TVN, Jacka Kurowskiego z TVP;


2015 - z kilkudziesięcioma Partnerami ze środowiska piłki nożnej zrealizowała III edycję Dni Przyjaciół Piłki Nożnej z kampanią społeczną Razem wygrywamy z rakiem piersi w 1129 miejscowościach w tym w ponad 100 miejscowościach przy współpracy z Klubami Amazonek oraz z piłkarskimi klubami polonijnymi w Berlinie, Brukseli i Wiedniu;