Amazonki


Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” to największa organizacja kobieca w Polsce. Zrzesza 25 tys. kobiet z rakiem piersi, które działają w 209 klubach w całej Polsce. Celem Federacji jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia w powrocie do zdrowia, ułatwianie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji do walki o możliwie najlepszą jakość życia. 

 

Federacja realizuje swoje cele poprzez: 

Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy w powrocie do normalnego życia

Reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi

Zaznajamianie społeczeństwa, organów władzy oraz instytucji z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi

Działania na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia, rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej piersi. 

 

Osiągnięcie celów jest możliwe dzięki organizowaniu dla pacjentek warsztatów edukacyjnych, szkoleń, konferencji, akcji promocyjnych i profilaktycznych oraz rozpowszechnianiu publikacji na temat raka.

 

Działalność Federacji jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy oraz współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, sponsorami indywidualnymi i ludźmi dobrej woli. Federacja jest współorganizatorem kampanii profilaktycznej "Zdrowy Nawyk Zdrowe Piersi" oraz kampanii prozdrowotnej "Sekrety Życia". Patronowała wystawom zdjęć "Amazonki i macierzyństwo", "Amazonki 2011" oraz wystawionej w Parlamencie Europejskim "The Beuaty&the Breast". 

 

MAPA 209 KLUBÓW AMAZONEK: 

 

 

Szczegółowe mapy Klubów Amazonek i Stacjonarnych Ośrodków Mammograficznych:

- woj. dolnoślaskie

- woj. kujawsko-pomorskie

- woj. lubelskie

- woj. lubuskie

- woj. łódzkie

- woj. małopolskie

- woj. mazowieckie

- woj. opolskie

- woj. podkarpackie

- woj. podlaskie

- woj. pomorskie

- woj. śląskie

- woj. świętokrzyskie

- woj. warmińsko-mazurskie

- woj. wielkopolskie

- woj. zachodnio-pomorskie