Gramy dla Kombatantów


Mamy to szczęście, iż żyjemy w okresie pokoju. Jednocześnie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może bezpośrednio spotkać kombatantów i poznać ich historie z okresu II Wojny Światowej.

 

Akcja: „Piłka jest piękna – gramy dla Kombatantów” to przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawdziwych bohaterów, którzy heroicznie walczyli o wolność naszego kraju na różnych frontach II wojny światowej i podczas Powstania Warszawskiego. Dziś nasi bohaterowie często zmagają się z problemami dnia codziennego. Gramy dla Kombatantów to turniej piłkarski, który ma na celu zebranie środków finansowych przeznaczonych na doraźną pomoc kombatantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Nasza kampania jest wyrazem pamięci, nieustającej wdzięczności i próbą wprowadzenia radości do serc tych, którzy walczyli o niepodległość i godne życie dla nas wszystkich.

W kolejnym etapie projektu, pragniemy zainicjować grupę firm „Przyjaciół Kombatantów”, której zaangażowanie stanowiłoby regularne wsparcie dla zapomnianych bohaterów.

„Piłka jest piękna – gramy dla Kombatantów” to także działania edukacyjne. W trakcie realizacji projektu zbierzemy i udostępnimy informacje o polskiej piłce nożnej w latach 1939-1945, kiedy to rozgrywanie meczy piłkarskich, zabronionych w tamtym okresie, było jedną z form czynnego oporu wobec agresora.

 

Fundacja Piłka jest Piękna zaprasza do poparcia, popularyzacji, współpracy.

 

 

Download:

 

Projekt Gramy dla Kombatantów