8 CZERWCA PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ SIĘ NA BOISKU!


Coroczne święto wszystkich Przyjaciół Piłki Nożnej zainicjowane przez Fundację Piłka jest Piękna a organizowane przez Przyjaciół Piłki Nożnej dla Przyjaciół Piłki Nożnej 8 czerwca w rocznicę rozpoczęcia UEFA EURO 2012 w Polsce. Chcemy, by tego dnia, w każdą kolejną rocznicę rozpoczęcia UEFA EURO 2012, wszyscy mogli się cieszyć i celebrować najpiękniejsze piłkarskie emocje na wszystkich boiskach i stadionach w całej Polsce. Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej to święto radości Przyjaciół Piłki Nożnej, które pozwoli nam pamiętać, że piłka nożna jest piękna, uczy marzyć i realizować marzenia, jednoczy przyjaciół, jest źródłem radości oraz wspaniałych emocji a jednocześnie promuje ważne społeczne wartości: zasady fair play, aktywny sportowy styl życia, sprawność i kulturę fizyczną, współpracę, wytrwałość, lojalność, tolerancję, solidarność i patriotyzm.

 

Gorąco zachęcamy, aby 8 czerwca 2014 r., podczas II Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej, wszyscy Przyjaciele Piłki Nożnej - organizatorzy, piłkarze, trenerzy, kibice ¡ sympatycy, dzieci i dorośli, profesjonaliści ¡ amatorzy, znani ¡nieznani w całym kraju i zagranicą - znakomicie się bawili, organizowali Wielkie Mecze Przyjaciół Piłki Nożnej, turnieje oraz piłkarskie gry i zabawy we wszystkich jej odmianach i rodzajach. Ponownie wspólnie stwórzmy Wielkie Święto Przyjaciół Piłki Nożnej! Święto Przyjaciół, które pozwoli wszystkim przeżyć wspaniałe chwile i jednocześnie uświadomi, że piłka nożna jest piękna, jednoczy przyjaciół, uczy marzyć ¡realizować marzenia, jest źródłem radości oraz wspaniałych emocji. Promuje też bardzo ważne wartości społeczne: aktywny, sportowy styl życia, sprawności kulturę fizyczną, współpracę, wytrwałość, lojalność, tolerancję, solidarność, patriotyzm i zasady fairplay.

 

W tym roku DPPN jest połączony z akcją społeczną „Razem wygrywamy z rakiem piersi”

 

8 CZERWCA WRĘCZMY MILION RÓŻOWYCH KARTEK!

 

W ramach akcji społecznej będziemy promować zachowania zmniejszające ryzyko zachorowania i sposoby wczesnego wykrywania raka piersi. Każdy Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej pierwszym gwizdkiem honorowo rozpocznie jedna z 25 000 Amazonek z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Uczestniczkom Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej wręczamy „RÓŻOWE KARTKI - ZAPROSZENIA DO BADANIA PIERSI DO 14 LIPCA 2014”. 

 

Po szczegóły zapraszamy pod podany link: http://pilkajestpiekna.pl/index.php?typ=przyjaciol&id=91

 

Więcej informacji wkrótce!