Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi


II i III edycja Dni Przyjaciół Piłki Nożnej w 2014 i 2015 roku połączone były z kampanią społeczną „Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi”. Założeniem kluczowym kampanii jest zaangażowanie 24 milionowego środowiska piłkarskiego w przekazanie kobietom informacji o decydującym wpływie badań wczesnego wykrywania raka piersi na śmiertelność przy tej chorobie. W całej Polsce podczas meczów nasze partnerki z Federacji Stowarzyszeń “Amazonki” rozdały tysiące Różowych Kartek Życia, które zachęcają kobiety do badań wczesnego wykrywania raka piersi.
 
Dzięki partnerom Grupie PSB oraz Grupie Pofam tysiące Różowych Kartek Życia zostało wydrukowanych i dostarczonych do organizatorów meczy. Różowe Kartki Życia zachęcają kobiety do samobadania, badań USG, mammografii i badań genetycznych, a także informują, że rak wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny. Nasze partnerki z Federacji Stowarzyszeń  Amazonek mają ogromną siłę oddziaływania na kobiety w całej Polsce, 25 000 Amazonek jest zaangażowanych w 209 stowarzyszeniach w całym kraju!  W każdym województwie na rzecz kampanii działają także Ambasadorki DPPN, koordynujące działania Amazonek, informujące media i osoby zainteresowane o naszej szczytnej kampanii. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Amazonkom oraz prezes Federacji Stowarzyszeń “Amazonki” Krystynie Wechmann za zaangażowanie i współtworzenie kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi.