Dni Pzyjaciół Piłki Nożnej na RemaDays 2016


W dniach 15-17 lutego przedstawiciele Fundacji "Piłka jest Piękna" promowali inicjatywę Dni Przyjaciół Piłki Nożnej w centrum PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie podczas 12. edycji Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Podczas targów spotkaliśmy się z dużym zainetresowaniem dotyczącym naszego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i poparcie inicjatywy Dni Przyjaciół Piłki Nożnej.