Piłka niepełnosprawnych intelektualnie


Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej

Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Stowarzyszenie "Dom Pod Słońcem" i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. organizują Międzynarodową Ligę Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup już od 2001 roku. Wydarzenie to ma na celu popularyzację piłki nożnej, a co za tym idzie – aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, w każdym wieku (również w podeszłym), a także szeroko rozumianą integrację niepełnosprawnych intelektualnie zawodników z pełnosprawnym społeczeństwem.

 

 

 

Kim jest organizator?

W 2000 roku pracownicy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. założyli Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem”. Od początku misją Stowarzyszenia było wspieranie osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także instytucji związanych z opieką długoterminową poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, a także sportowym. Od samego początku działania Stowarzyszenie miało silne wsparcie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A., dzięki którym inicjatywy najpierw lokalne i ogólnopolskie mogły się rozwijać i w efekcie osiągnąć międzynarodowy zasięg. 

 

Liga SENI Cup w skrócie

Formuła Ligi SENI Cup zakłada turnieje kwalifikacyjne w Polsce, Niemczech, Rosji, Czechach, na Białorusi, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Litwie oraz Łotwie. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją turniejów kwalifikacyjnych dla polskich drużyn w Polsce. 

 

  

 

Liga SENI Cup przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które są  najczęściej mieszkańcami domów pomocy społecznej. Niestety ten rodzaj niepełnosprawności (nie tylko w naszym w kraju) to ciągle temat spychany na margines. Jest bardzo niewiele imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz jeszcze mniej angażujących mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

 

 

Liga SENI Cup ma niesamowicie uniwersalny charakter. Łączy wszystkich, którzy kochają piłkę nożną, chcą się bawić, grać i uczestniczyć w sportowej rywalizacji. Nasze przedsięwzięcie przełamuje bariery funkcjonujące w różnych grupach społecznych:

- niepełnosprawności, bo każdy z zawodników boryka się z innymi schorzeniami i urazami, a mimo to udowadnia, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji swoich pasji,

- płciowe, bo drużyny bywają mieszane i składają się również z kobiet i mężczyzn,

- wiekowe, bo nie ma wyznaczonej granicy "od do" i zawodnicy mają od kilkunastu do kilkudziesięciu lat,

- językowe, bo grają między sobą drużyny z wielu państw. 

 

Sprawiedliwa rywalizacja

Przepisy Ligi mają za zadanie zagwarantowanie sprawiedliwej rywalizacji. Niepełnosprawność intelektualna wiąże się zazwyczaj z różnego stopnia ograniczeniami w sprawności fizycznej. Ze względu na ich zróżnicowany poziom, tworzone są odpowiednie grupy sprawnościowe, tak, aby każda drużyna miała równe warunki startu i jednakowe szanse w rywalizacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko w takiej sytuacji zawodnicy odczują motywację do podejmowania wysiłku. 

 

Wsparcie i patronaty

Liga SENI Cup z roku na rok zwiększa grono swoich przyjaciół. Zyskuje na popularności, przez co zostaje doceniana przez różne instytucje. Od 7 lat Turniej Finałowy w Toruniu objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia, natomiast od 2009 roku całą Ligę swoim zaufaniem obdarza Minister Sportu i Turystyki RP. Działania TZMO S.A. wspierające Ligę SENI Cup zostały docenione także przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które opisało organizację przedsięwzięcia w jubileuszowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki”.

 

 

 

ADRESACI WYDARZENIA

 

PIERWSZA GRUPA ADRESATÓW – niepełnosprawni Uczestnicy

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do osób niepełnosprawnych intelektualnie, które chcemy pobudzić do działania poprzez uczestnictwo w międzynarodowej imprezie sportowej.

 

DRUGA GRUPA ADRESATÓW - pełnosprawne i niepełnosprawne społeczeństwo

Dodatkowo nasze działania kierujemy do mieszkańców miast i miejscowości, do których przyjeżdżamy organizować turnieje. Ma to na celu zwrócenie uwagi tzw. zwykłych mieszkańców na niezwykłych sportowców oraz problem wykluczenia osób niepełnosprawnych. Do udziału w Turnieju Finałowym SENI Cup w charakterze kibiców zapraszamy liczne stowarzyszenia oraz fundacje z Torunia i okolic zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Pomagamy w ten sposób zachęcić ich podopiecznych do aktywnego spędzenia czasu.

Dodatkowo chcielibyśmy jak najszerzej opowiadać o celach Turnieju, potrzebach osób niepełnosprawnych oraz pokazaniu ich pasji, jaką jest piłka nożna. Niestety bardzo trudno jest zainteresować media tego typu działalnością. 

 

Kalendarz SENI Cup 2014 w Polsce

13-15 maja 2014 - Waplewo (koło Olsztynka, woj.warmińsko-mazurskie) 

dla drużyn z następujących województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego

21-23 maja 2014 - Pogorzelica / Niechorze (woj.zachodniopomorskie) 

dla drużyn z następujących województw: zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego

4-6 czerwca 2014 - Czarna (koło Dębicy, woj.podkarpackie)

dla drużyn z następujących województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego,  podkarpackiego i lubelskiego

2-4 lipca 2014 - Toruń - Turniej Finałowy SENI Cup dla drużyn awansujących w turniejach kwalifikacyjnych w Polsce oraz pozostałych 9 krajach.

 

Tegoroczne rozgrywki SENI Cup swoim patronatem objął PZPN.  

www.senicup.pl
http://www.facebook.com/senicup