O projekcie


Realizując cele statutowe fundacji „Piłka jest Piękna” pragniemy wspierać profesjonalizację biznesową tego sportu oraz propagować odpowiedzialność społeczną podmiotów związanych z piłką nożną.

Nagroda Poland Football Best ma na celu wyróżnienie najbardziej wybitnych osób, organizacji i przedsiębiorstw, które sprzyjają rozwijaniu się piłki nożnej w Polsce. Statuetka przyznawana będzie w wyodrębnionych wcześniej kategoriach dla osób, produktów i usług bezpośrednio związanych z piłką nożną.

Pierwszą, honorową statuetkę Poland Football Best w trakcie III Football Business Conference 2011 otrzymał najwybitniejszy polski działacz piłkarski – Leszek Rylski – jedyny Polak, który zasiadał w Komitecie Wykonawczym UEFA, jedyny który został odznaczony przez Europejską Federację Piłkarską Rubinowym Orderem Zasługi, Honorowy Przyjaciel UEFA EURO 2012. Wyróżnienie to zostało przyznane za ponad 70 lat aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiej piłki i dbałość o jej historyczny dorobek.