O projekcie


Wraz z UEFA EURO 2012 w Polsce, w naszym kraju znacznie wzrosło zainteresowanie piłką nożną wśród dzieci i młodzieży. Powstały szkółki piłkarskie oraz boiska, na których trenują przyszłe talenty polskiej piłki nożnej. Niestety, nadal nie wszystkie boiska i bramki spełniają podstawowe zasady bezpieczeństwa a ich właściciele i opiekunowie często nie mają wystarczającej świadomości i wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń. Również grający i bawiący się na boiska mają małą świadomość czyhających zagrożeń.

 

 

 

W ramach akcji Bezpieczna Bramka, pragniemy przede wszystkim zapobiegać „boiskowym” tragediom. Nasze działania będą zmierzały m.in. do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie istnienia realnych zagrożeń kalectwa i śmierci jakie niesie niestabilna, źle umocowana lub źle użytkowana bramka. Chcemy przy współpracy z bramkarzami w całej Polsce oraz odpowiedzialnymi instytucjami, organizacjami i firmami prowadzić akcje uświadamiające oraz kontrole bezpieczeństwa bramek piłkarskich zgodnie z wytycznymi Fundacji Piłka jest Piękna. Chcemy uświadomić nie tylko opiekunom i nadzorcom boisk, ale także dzieciom na nich grającym, jak przestrzegając zasad bezpieczeństwa można uniknąć kalectwa lub śmierci.