FAQ


 

1. Czym są ”Dni Przyjaciół Piłki Nożnej” DPPN?

”Dni Przyjaciół Piłki Nożnej” to ogólnopolski event społeczno-sportowy organizowany przez Przyjaciół Piłki Nożnej, którego uczestnicy - poprzez udział w setkach Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej na boiskach i stadionach w całej Polsce - wyrażą m.in. poparcie dla rozwoju polskiej piłki nożnej, a jednocześnie promują ważne społeczne wartości: zasady fair play, aktywny sportowy styl życia, sprawność i kulturę fizyczną, współpracę, wytrwałość, lojalność, tolerancję, solidarność i patriotyzm. W tych dniach, w każdą kolejną rocznicę rozpoczęcia UEFA EURO 2012, wszyscy Przyjaciele Piłki Nożnej cieszą się i celebrują najpiękniejsze piłkarskie emocje. Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej to święto radości, które pozwala pamiętać, że piłka nożna jest piękna, uczy marzyć i realizować marzenia, jednoczy przyjaciół, jest źródłem radości oraz wspaniałych emocji. To coroczne święto wszystkich Przyjaciół Piłki Nożnej zostało zainicjowane przez Fundację Piłka jest Piękna jeszcze podczas trwania UEFA EURO 2012 w Polsce.

 
2. Które mecze są ”Wielkimi Meczami Przyjaciół Piłki Nożnej” WMPPN?

Wielkimi Meczami Przyjaciół Piłki Nożnej są mecze przyjaźni i radości wszystkich rodzajów i odmian piłki nożnej oraz gier i zabaw z nią związanych zarejestrowane na oficjalnej stronie Dni Przyjaciół Piłki Nożnej i rozegrane w dniach rocznicy rozpoczęcia UEFA EURO 2012 na boiskach, stadionach oraz halach na terenie całej Polski. W Wielkich Meczach Przyjaciół Piłki Nożnej podczas I i II edycji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej w 2013 i 2014 roku uczestniczyło ponad 110 000 Przyjaciół Piłki Nożnej! W 944 miejscowościach zagrało ponad 2700 drużyn.

 
3. Jakie rodzaje ”Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej” rozgrywamy?

Oficjalnymi Wielkimi Meczami Przyjaciół Piłki Nożnej są zarejestrowane i rozegrane w dniach 1-9 czerwca 2016 r., mecze wszystkich rodzajów i odmian piłki nożnej oraz gier i zabaw z nią związanych. Rozgrywamy mecze osób reprezentujących wszystkie grupy społeczne i zawodowe w kategoriach dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, osób starszych oraz kategoriach mieszanych. Niezależnie od liczby grających zawodników ich wieku i płci. Między innymi są to mecze: wszelkich piłkarskich reprezentacji środowiskowych i regionalnych, „przedszkolaków 2 x 5 minut” rozegrane na podwórku z malutkimi bramkami, drużyn ekstraklasy, drużyn wszystkich lig piłkarskich w tym mecze lig biznesowych, mecze AMP Futbolu, Piłki Błotnej, Piłki Ulicznej i wielu innych rodzajów i odmian piłki nożnej oraz gier i zabaw z nią związanych.

 
4. Jakie cele przyświecają organizacji akcji społecznej "Razem wygrywamy z rakiem piersi” w 2015 roku? Jakie istotne społecznie inicjatywy wspieramy podczas ”Dni Przyjaciół Piłki Nożnej”?

Dni Przyjaciół Piłki Nożnej wspierają co roku istotne społecznie inicjatywy związane z kulturą fizyczną, zdrowiem, edukacją i bezpieczeństwem. Z Dniami Przyjaciół Piłki Nożnej 2016 jest połączona akcja społeczna "Razem wygrywamy z rakiem piersi" organizowana wspólnie z Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". Podczas Dni Przyjaciół Piłki Nożnej będziemy wręczać wszystkim kobietom "Różowe Kartki". Celem akcji jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie zmniejszania ryzyka zachorowania i wczesnego wykrywania raka piersi. W roku 2013 prowadziliśmy w całej Polsce akcję społeczną "Bezpieczna Bramka" pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 
5. Czy nasz mecz to ”Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej”?
Każdy mecz zarejestrowany na oficjalnej stronie www.dppn.pl to Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej.
 
6. Kto inicjuje, promuje i prowadzi organizację lokalnych „Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej” podczas DPPN?

Oficjalny Organizator lokalnego Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej. Propagowanie idei Dni Przyjaciół Piłki Nożnej oraz organizacja Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej w całej Polsce jest możliwa wyłącznie przy dużym lokalnym zaangażowaniu ogromnej rzeszy Oficjalnych Organizatorów lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej.

 
7. Kto organizuje poszczególne Wielkie Mecze podczas ”Dni Przyjaciół Piłki Nożnej”?

Indywidualnie, na własny koszt i odpowiedzialność mecze organizuje Gospodarz Meczu – Oficjalny Organizator lokalnego Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej, który zarejestrował organizowane przez siebie mecze na stronie www.dppn.pl. Należy pamiętać, aby uzgodnić organizację meczu z właścicielem boiska, stadionu lub hali. Fundacja Piłka jest Piękna chętnie poprze wszelkie starania o organizację Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej, ale nie odpowiada za udostępnienie boiska, stadionu lub hali przez jej właściciela.

 
8. Kto jest Gospodarzem Meczu - Oficjalnym Organizatorem lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej DPPN?

Gospodarzem Meczu jest zarejestrowany Oficjalny Organizator lokalnego Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej /meczów podczas Dni Przyjaciół Piłki Nożnej 2016

 
9. Czy Gospodarz Meczu jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie poszczególnych lokalnych meczów Dni Przyjaciół Piłki Nożnej?

Osobami wyłącznie odpowiedzialnymi za organizację, bezpieczeństwo oraz zdrowie wszystkich uczestników wydarzenia są Gospodarze Meczów – Oficjalni Organizatorzy lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej, organizatorzy eventów, zarządcy boisk / stadionów piłkarskich oraz drużyny uczestniczące w indywidualnym meczu w ramach Dni Przyjaciół Piłki Nożnej 2016.

 
10. Kto i kiedy może rozpocząć używanie nazwy, logo i materiałów promocyjnych Dni Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej?

Logo i oficjalne materiały mogą używać wyłącznie Gospodarze Meczów - Oficjalni Organizatorzy lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej po dokonaniu skutecznej rejestracji swojego meczu na stronie www.dppn.pl

 
11. Jakie warunki musi spełnić Gospodarz Meczu korzystający z nazwy, logo i materiałów promocyjnych Dni Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej?

By używać logo podczas przygotowań i organizacji meczu / eventu Dnii Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej organizator musi spełnić wszystkie 3 poniższe warunki:

 

a. Zarejestrować organizowane mecze na stronie www.dppn.pl

b. Działać wyłącznie w dobrej wierze, zgodnie z wymogami prawa, zapewniając bezpieczeństwo uczestników

c. Przygotować i przeprowadzić Dni Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej na najwyższym możliwym poziomie zapewniając wszystkim uczestnikom DPPN super zabawę, wyłącznie pozytywne i niezapomniane przeżycia.

 

Fundacja Piłka jest Piękna poprzez organizację Dni Przyjaciół Piłki Nożnej nie zezwala nikomu na komercyjne wykorzystanie logo Fundacji i loga Dni Przyjaciół Piłki Nożnej ani żadnych haseł czy znaków dla celów innych, niż organizacja i oprawa zarejestrowanego Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej. Każde wykorzystanie znaków Fundacji Piłka jest Piękna lub Dni Przyjaciół Piłki Nożnej i Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej w celach komercyjnych, w tym na produktach lub usługach, będzie ścigane, a odpowiednie roszczenia będą dochodzone przed sądami powszechnymi.

 
12. Kogo zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielkich Meczach Przyjaciół Piłki Nożnej / akcji społecznej "Razem wygrywamy z rakiem piersi"?

Do uczestnictwa w Dniach Przyjaciół Piłki Nożnej oraz w Wielkich Meczach Przyjaciół Piłki Nożnej i akcji społecznej „Razem wygrywamy z rakiem piersi" zapraszamy wszystkie osoby organizujące, grające i kibicujące piłce nożnej : dzieci, kobiety i mężczyzn będących w wieku i kondycji fizycznej pozwalającej na grę lub kibicowanie piłce nożnej, reprezentujących wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Do udziału w akcji społecznej natomiast zapraszamy wszystkie kobiety.

 
13. Gdzie gramy Wielkie Mecze Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej?

Mecze Dni Przyjaciół Piłki Nożnej organizowane są na boiskach, stadionach i w innych miejscach, gdzie można bezpiecznie rozegrać mecz piłki nożnej. Może to być mecz organizowany np. na: zamkniętej dla ruchu ulicy, hali sportowej, boisku szkolnym, boisku „Orlik”, łące czy skwerze w parku przy zachowaniu dużej ostrożności i wypełnieniu wszystkich warunków bezpieczeństwa dla uczestników meczu i kibiców. Mecze mogą się odbywać wszędzie np. na terenie: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, orlików, uczelni, boisk i stadionów użytkowanych przez samorządy lokalne, PZPN, LZS, SZS, AZS, w więzieniach, instytucjach i organizacjach społecznych, w parkach, przy kościołach itd. Będziemy starali się, aby docelowo mecze DPPN były rozgrywane na wszystkich istniejących boiskach i halach na terenie całej Polski.

 
14. Czy należy płacić za wynajęcie boiska na mecze Dni Przyjaciół Piłki Nożnej?

W związku z uroczystym charakterem DPPN należy zwrócić się z pisemną prośbą do zarządców boiska, stadionu lub hal, aby udostępnili obiekt bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę na mecze DPPN, a co najmniej na rozegranie jednego Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej. Ze strony Fundacji Piłka jest Piękna i Partnerów organizacji DPPN będziemy apelować do właścicieli obiektów o wsparcie tej inicjatywy poprzez bezpłatne udostępnienie swoich obiektów dla rozegrania na nich lokalnych spotkań „Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej”.

 
15. Ile jest w Polsce stadionów, boisk i hal, gdzie można rozegrać „Wielkie Mecze Przyjaciół Piłki Nożnej?

W roku 2010 wg. danych GUS było ich 23 474, z czego:

1 432 to Stadiony Piłkarskie i 716 - Stadiony Wielofunkcyjne

5 434 Boiska Piłkarskie

10 300 Boiska Piłkarskie Szkolne i 5 130 Boiska do gier małych przy szkołach

461 Duże Hale Wielofunkcyjne

Zgodnie z danymi ze strony www.orlik2012.pl jest też:

2272 Obiektów Orlik zbudowanych w latach 2008-2012 - „Moje Boisko – Orlik 2012”

 
16. Które mecze są Oficjalnymi Meczami „Dni Przyjaciół Piłki Nożnej”?

Oficjalnymi meczami Dni Przyjaciół Piłki Nożnej są wszystkie mecze, które zostaną zarejestrowane przez Oficjalnych Organizatorów lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej na oficjalnej stronie www.dppn.pl do końca 9 czerwca 2016 r.

 
17. Jakie mecze rozgrywamy podczas „Dni Przyjaciół Piłki Nożnej”?

Rozgrywamy mecze wszelkich rodzajów i odmian piłki nożnej oraz gier i zabaw z nią związanych. Mogą to być np. mecze wszelkich reprezentacji środowiskowych, drużyn ekstraklasy, drużyn różnych oficjalnych lig piłkarskich, mecze lig biznesowych poprzez mecze AMP Futbolu, Piłki Błotnej, Piłki Ulicznej i innych rodzajów i odmian piłki nożnej oraz gier i zabaw z nią związanych, po mecze przedszkolaków 2 x 5 minut, zorganizowane na boisku ustawionym na trawniku przy pomocy małych dmuchanych bramek.

 
18. Gdzie Gospodarz Meczu – Oficjalny Organizator lokalnych Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej DPPN rejestruje mecz?

Na oficjalnej stronie DPPN / WMPPN www.dppn.pl

 
19. Jaka powinna być atmosfera rozgrywania meczów DPPN?

Wszystkie rozgrywane spotkania to mecze Przyjaciół Piłki Nożnej i oczywiście powinny odbywać się w sportowej atmosferze wzajemnego szacunku, przyjaźni, radości i poczucia wspólnoty wszystkich grających na boisku i kibicujących.

 
20. Jakie oprawy meczowe organizujemy i prowadzimy? Jak dopingujemy?

Generalnie oprawa powinna być biało-czerwona. Przed meczem wszyscy uczestnicy śpiewają hymn narodowy. Rekomendujemy, aby możliwie wszyscy przyszli na mecz z polskimi flagami, pomalowanymi twarzami w barwy narodowe, w strojach narodowych i z biało-czerwonymi szalikami. Organizatorzy każdego meczu powinni podejmować wszelkie starania, aby ich mecz miał wyjątkową, wspaniałą oprawę i genialny, a jednocześnie kulturalny doping od początku do końca imprezy.

 
21. Czy należy dokumentować Dni Przyjaciół  Piłki Nożnej? 

Oczywiście podczas meczu należy wykonywać zdjęcia i nagrania, które następnie poprzez strony internetowe i social media mogą brać udział w wyborze najfajniejszych opraw meczu oraz kibiców w każdym województwie.

 
22. Jakie są zasady rozgrywania meczów DPPN?

Reguły są takie, jakie ustalą przed meczem grające ze sobą drużyny. Generalnie powinny być zgodne z zasadami poszczególnych rodzajów i odmian piłki nożnej, które były stosowane w dotychczas prowadzonych rozgrywkach i meczach drużyn grających w Wielkim Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej. Oficjalny Organizator, czyli Gospodarz danego meczu, w porozumieniu z kapitanami uczestniczących w nim drużyn mogą przed meczem wprowadzić zmiany i dostosować zasady do uroczystego i radosnego charakteru ”Wielkiego Meczu Przyjaciół Piłki Nożnej”. Może to polegać na przykład na rozpoczęciu meczu kopnięciem pierwszej piłki przez najstarszego lub najmłodszego piłkarza / kibica lub serii rzutów karnych na koniec meczu niezależnie od wyniku w regulaminowym czasie.

 
23. Kto podejmuje ostateczne decyzje podczas meczów DPPN?

Sędzia główny spotkania (zaakceptowany przez kapitanów obu drużyn) będzie podejmował jednoosobowo wszystkie decyzje, od których nie będzie odwołań. Każdy mecz Dni Przyjaciół Piłki Nożnej jest wydarzeniem, w którym drużyny piłkarskie grają, aby przeżyć wspólną radość, a wynik spotkania nie jest natomiast najistotniejszy.

 
24. Czy wyłaniamy zwycięzców Wielkich Meczów?

Jeżeli po zakończeniu ustalonego czasu meczu przez drużyny w nim uczestniczące będzie remis, kapitanowie obu drużyn mogą przed meczem podjąć wspólną decyzję o zakończeniu meczu wynikiem remisowym lub aby wynik ustalić przez rzuty karne.

 
25. Jak możemy wyłonić zwycięzców Wielkich Meczów?

Jeżeli po zakończeniu ustalonego czasu meczu przez drużyny w nim uczestniczące będzie remis, a kapitanowie zdecydują przed rozpoczęciem meczu o wyłonieniu zwycięzcy, wówczas o zwycięstwie zdecydują rzuty karne wykonywane do skutku przez wszystkich zawodników będących na boisku w momencie zakończenia dogrywki. Rzuty karne będą nadzorowane przez sędziego spotkania.

 
26. Kiedy rozgrywamy rewanżowe ”Wielkie Mecze Przyjaciół Piłki Nożnej”?

Za rok podczas V Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej.

 
27. Jakie są plany rozwoju Dni Przyjaciół Piłki Nożnej / rozgrywania „Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej?

W latach następnych planujemy rozwijać obchody Dni Przyjaciół Piłki Nożnej poprzez pobicie rekordu liczby rozegranych meczów oraz rozpoczęcie celebrowania DPPN również na boiskach i stadionach, na których na co dzień gra Polonia na całym świecie. Będziemy także inicjować rozegranie „Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej” w całej Europie.

 
28. Dlaczego Fundacja Piłka jest Piękna zainicjowała i organizuje/promuje z Partnerami Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej / Wielkie Mecze Przyjaciół Piłki Nożnej?

Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która jednocząc Przyjaciół Piłki Nożnej transparentnie realizuje swoje cele statutowe z pożytkiem dla piłki, z pożytkiem dla Polski.

Fundacja Piłka jest Piękna wspiera rozwój, promuje piękno i propaguje odpowiedzialność społeczną piłki nożnej, inspirując środowiska piłkarskie w dążeniu do rozwoju. Cele statutowe fundacji:

 

a. Promocja piękna, historii i tradycji piłki nożnej.

b. Wspieranie profesjonalizacji biznesowej i rozwoju piłki nożnej.

c. Propagowanie odpowiedzialności społecznej środowisk piłki i biznesu.

 

Fundacja Piłka jest Piękna zachęca wszystkich interesariuszy do analizy i realizacji postulatów "Manifestu na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej w Polsce". W każdą rocznicę UEFA EURO 2012 podczas Dni Przyjaciół Piłki Nożnej na boiskach w całej Polsce zachęcamy Przyjaciół wszystkich rodzajów piłki nożnej do rozgrywania Wielkich Meczów radości promujących ważne cele społeczne związane z kulturą fizyczną, zdrowiem, edukacją i bezpieczeństwem.

Fundacja Piłka jest Piękna inicjuje, inspiruje i upowszechnia dobre idee i działania związane z rozwojem piłki nożnej ze wszystkimi, dla których ta dyscyplina jest źródłem pozytywnych emocji. Więcej informacji na stronie www.pilkajestpiekna.pl.

 
29. Zakres Odpowiedzialności Fundacji Piłka jest Piękna przy organizacji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej?

Fundacja Piłka jest Piękna ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do zainicjowania, przygotowania narzędzi i kanałów komunikacji, a także wypromowania tego społecznie bardzo pożytecznego eventu oraz umożliwienia organizatorom i uczestnikom poszczególnych meczów uczestnictwa w tym wyjątkowym i unikalnym na skalę światową wydarzeniu piłkarskim.

Fundacja Piłka jest Piękna nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce podczas organizacji Wielkich Meczów Przyjaciół Piłki Nożnej, w tym za przebieg gry ani jej sędziowanie, ewentualnie niesportowe lub niezgodne z prawem zachowania zawodników lub kibiców.

 
30. Jak zostać „Wspaniałym Przyjacielem Piłki Nożnej”?
Podczas Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej zorganizuj w swojej miejscowości Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej i po sukcesie zgłoś do Fundacji Piłka jest Piękna swoją kandydaturę do udziału w Społecznym Komitecie Organizacji kolejnych edycji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej. O szczegółowe informacje zwróć się mailowo do Krzysztofa Bąka pod adresem kbak@pilkajestpiekna.pl z dopiskiem "Wspaniały Przyjaciel Piłki Nożnej". 
 
31. W jakim celu w tym roku rozdawane będą „Różowe kartki”?
„Różowe kartki” będą rozdawane wszystkim kobietom, obecnym podczas Wielkich Meczów Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej. Mają inspirować do zachowań prozdrowotnych zmniejszających ryzyko zachorowania na raka piersi. Jest to jednocześnie zaproszenie dla wszystkich pań do wykonywania badań wczesnego wykrywania raka piersi. Takie badanie można wykonać zarówno w stacjonarnych ośrodkach mammograficznych – w Polsce jest ok. 400 systemów mammograficznych, a także w mammobusach. 
 
32. Dlaczego akurat DPPN towarzyszy akcja „Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi”? 
Dni Przyjaciół Piłki Nożnej ma nie tylko łączyć wszystkich entuzjastów tego sportu. Wydarzenie co roku promuje bowiem bardzo ważne społecznie inicjatywy, które związane są ze zdrowiem, bezpieczeństwem, edukacją i kulturą fizyczną. W tym roku chcemy grać nie tylko z pożytkiem dla piłki, ale i kobiet inspirując je do wykonywania badań pozwalających na wczesne wykrywanie nowotworu piersi. To bardzo ważne, bowiem według najbardziej aktualnych danych Centrum Onkologii za 2011 rok co 90 minut z powodu raka piersi umiera jedna kobieta. A przecież można temu zapobiec, bo rak wcześnie wykryty jest uleczalny. Dzięki zaangażowaniu mężczyzn w profilaktykę i wykrycie tego nowotworu możemy więc uratować życie wielu kobiet. 

Player